Zestawy z serii PLAYMOBIL z gratisem!

Jak skorzystać z promocji?

 1. Wybierz produkty z serii PLAYMOBIL w sklepie DJAtoys.pl i dodaj je do koszyka. Promocja obowiązuje przy zakupie za minimum 169,00 zł (nie licząc ceny dostawy).
 2. Przejdź do koszyka https://djatoys.pl/cart/ i wybierz jedną z gratisowych figurek.
 3. Przejdź dalej, wybierz rodzaj dostawy i sfinalizuj zamówienie.
 4. Nie zapomnij poinformować innych o promocji w sklepie DJAtoys.pl.

Regulamin promocji „Zestawy PLAYMOBIL z gratisem”

 1. Promocja trwa od 05.10.2021 r. do 14:59 26.10.2021 r.
 2. Promocja obowiązuje w Sklepie internetowym DJAtoys.pl.
 3. Promocją objęte są produkty marki PLAYMOBIL dostępne w Sklepie.
 4. Promocja obowiązuje przy zakupie za minimum 169,00 zł (nie licząc ceny dostawy).

Z kodem HOT-WHEELS wybrane produkty o 10% taniej!

Jak zastosować kod promocji?

 1. Wybierz produkty w sklepie DJAtoys.pl i dodaj je do koszyka. Promocja obowiązuje przy zakupie za minimum 99,00 zł (nie licząc ceny dostawy).
 2. Przejdź do koszyka https://djatoys.pl/cart/ i w okienku "Mam kupon rabatowy" wpisz kod: HOT-WHEELS
 3. Kliknij przycisk obok „Dodaj”. Wartość do zapłaty zostanie pomniejszona o 10%.
 4. Przejdź dalej i sfinalizuj zamówienie.
 5. Nie zapomnij poinformować innych o promocji w sklepie DJAtoys.pl.

Regulamin promocji „Zestawy Hot Wheels -10%”

 1. Promocja trwa od 24.09.2021 r. do 23:59 10.10.2021 r.
 2. Promocja obowiązuje w Sklepie internetowym DJAtoys.pl.
 3. Promocją objęte są produkty marki Hot Wheels dostępne w Sklepie, z wykluczeniem produktów, które są już przecenione promocją okresową lub grupą rabatową.
 4. Promocja obowiązuje przy zakupie za minimum 99,00 zł (nie licząc ceny dostawy).

Z kodem WOZKI-10 wybrane produkty o 10% taniej!

Jak zastosować kod promocji?

 1. Wybierz wózek dziecięcy marki Kinderkraft lub Tesoro w sklepie DJAtoys.pl i dodaj go do koszyka.
 2. Przejdź do koszyka https://djatoys.pl/cart/ i w okienku "Mam kupon rabatowy" wpisz kod: WOZKI-10
 3. Kliknij przycisk obok „Dodaj”. Wartość do zapłaty zostanie pomniejszona o 10%.
 4. Przejdź dalej i sfinalizuj zamówienie.
 5. Nie zapomnij poinformować innych o promocji w sklepie DJAtoys.pl.

Regulamin promocji „Wózki dziecięce -10%”

 1. Promocja trwa od 20.09.2021 r. do 23:59 30.11.2021 r.
 2. Promocja obowiązuje w Sklepie internetowym DJAtoys.pl.
 3. Promocją objęte są produkty z kategorii Wózki dziecięce marek Kinderkraft i Tesoro dostępne w Sklepie, z wykluczeniem produktów, które są już przecenione promocją okresową lub grupą rabatową.

Z kodem FOR-BOYS wybrane produkty o 10% taniej!

Jak zastosować kod promocji?

 1. Wybierz produkty w sklepie DJAtoys.pl i dodaj je do koszyka. Promocja obowiązuje przy zakupie za minimum 50,00 zł (nie licząc ceny dostawy).
 2. Przejdź do koszyka https://djatoys.pl/cart/ i w okienku "Mam kupon rabatowy" wpisz kod: FOR-BOYS
 3. Kliknij przycisk obok „Dodaj”. Wartość do zapłaty zostanie pomniejszona o 10%.
 4. Przejdź dalej i sfinalizuj zamówienie.
 5. Nie zapomnij poinformować innych o promocji w sklepie DJAtoys.pl.

Regulamin promocji „Dzień Chłopaka 2021”

 1. Promocja trwa od 16.09.2021 r. do 23:59 30.09.2021 r.
 2. Promocja obowiązuje w Sklepie internetowym DJAtoys.pl.
 3. Promocją objęte są produkty z kategorii Zabawki oraz Turystyka i Hobby dostępne w Sklepie, z wykluczeniem produktów, które są już przecenione promocją okresową lub grupą rabatową.
 4. Promocja obowiązuje przy zakupie za minimum 50,00 zł (nie licząc ceny dostawy).

Regulamin konkursu „Do wygrania 1000 zł na zakupy w DJAtoys.pl”
(Konkurs na najbardziej użyteczną opinię o sklepie internetowym DJAtoys.pl)

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu o nazwie „Do wygrania 1000 zł na zakupy w DJAtoys.pl” (dalej: Konkurs) jest DJAfinanse Tomasz Kleniuk z siedzibą w Piotrowice-Osiedle 16, 59-424 Męcinka, NIP: PL6951145563, REGON: 021723819 (dalej: Organizator). Działalność gospodarcza jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.
 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej: Regulamin).
 3. Konkurs jest prowadzony na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem strony internetowej www.djatoys.pl
 4. Konkurs dostępny jest dla klientów sklepu internetowego DJAtoys prowadzonego w serwisie allegro.pl: https://allegro.pl/uzytkownik/djatoys/sklep (dalej: Sklep) na warunkach opisanych w Regulaminie.
 5. W Konkursie nagrodzona zostanie najciekawsza opinia (zawierająca użyteczne i prawdziwe informacje) o Sklepie.
 6. Konkurs rozpoczyna się w dniu 06.08.2021 r. i trwa do dnia 15.09.2021 r.
§ 2 Uczestnictwo w Konkursie
 1. Udział w Konkursie może wziąć pełnoletnia osoba fizyczna, o pełnej zdolności do czynności prawnych i zamieszkała w Polsce, która dokona zakupu w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego oraz spełni pozostałe warunki określone w Regulaminie Konkursu, w tym wyrazi opinię o Sklepie.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie najbliższej rodziny pracowników Organizatora. Członkami najbliższej rodziny pracowników w rozumieniu niniejszego Regulaminu są: małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo. Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej.
 3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru laureata Konkursu, Organizator powołał komisję konkursową (dalej: Komisja Konkursowa). W skład Komisji Konkursowej wchodzą trzy osoby wskazane przez Organizatora.
§ 3 Przebieg i warunki udziału w Konkursie
 1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest spełnienie łącznie następujących warunków: 
  1. polubienie profilu DJAtoys na portalu społecznościowym Facebook, link:
   https://www.facebook.com/djatoys
  2. dokonanie zakupu dowolnego produktu z oferty sklepu DJAtoys na portalu allegro.pl, link:
   https://allegro.pl/uzytkownik/djatoys/sklep oraz dokonanie zapłaty za ten zakup
  3. wyrażenie swojej opinii o Sklepie
 2. Każdy zakup może być podstawą do jednego zgłoszenia. Jeden Uczestnik może zgłosić swój udział więcej niż jeden raz, jednakże każdorazowo na podstawie innego zakupu po spełnieniu wszystkich warunków wskazanych w Regulaminie.
 3. Ocena Uczestnika dotycząca opinii o Sklepie musi zawierać jego osobiste przekonania oraz winna być napisana w języku polskim z zachowaniem obowiązujących zasad poprawnej polszczyzny.
 4. W Konkursie nie będą uwzględniane opinie, które:
  1. naruszają obowiązujące przepisy w prawie polskim i międzynarodowym, wzywają do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. oraz zawierają treści faszystowskie, pornograficzne oraz powszechnie uznane za wulgarne, propagują przemoc, obrażają uczucia religijne lub dobre obyczaje,
  2. naruszają prawa patentowe, autorskie, tajemnice handlowe oraz inne prawa własności intelektualnej,
  3. zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe, numery GG, Skype itp.
  4. są kopią treści opinii w całości lub części od innych Uczestników, producenta opiniowanego produktu oraz zawierają fragmenty treści z różnych źródeł, a także nie mogą być kopią własnej, wcześniejszej opinii;
  5. zawierają odnośniki do innych stron internetowych, podmiotów innych niż DJAtoys.pl, w szczególności konkurencyjnych serwisów internetowych, sklepów internetowych oraz porównywarek cen,
  6. zawierają treści reklamowe lub inne treści o charakterze komercyjnym,
  7. nie dotyczą w całości lub części opiniowanego Sklepu,
  8. nie mają wartości merytorycznej,
  9. zawierają treści o charakterze spamu,
  10. są wyłącznie opisem opiniowanego produktu,
  11. napisane są niezgodnie z zasadami polskiej pisowni i gramatyki (np. nie zawierają polskich znaków, jeśli w danym słowie powinny być one zastosowane),
  12. w całości pisane są wersalikami (wielkimi literami).
§4 Nagroda i zasady wyłaniania zwycięzcy
 1. Po zakończeniu Konkursu wybrany zostanie 1 (słownie: jeden) zwycięzca, któremu zostanie przyznana nagroda, o której mowa w ust. 2. Komisja Konkursowa wyłoni laureata spośród autorów opinii. Nagroda zostanie przyznana temu Uczestnikowi Konkursu, którego opinia zostanie oceniona przez Komisję Konkursową jako najbardziej użyteczna, najciekawsza i zgodna z tematyką Konkursu. Na wybór zwycięzcy Konkursu wpływ będzie miał merytoryczny, unikalny i kreatywny charakter opinii – wśród nadesłanych opinii Komisja wybierze tę, która jej zdaniem charakteryzuje się najwyższą przydatnością dla innych użytkowników Sklepu na poziomie podejmowania decyzji zakupowej.
 2. Nagrodą są punkty lojalnościowe o równowartości 1000 zł do realizacji w sklepie internetowym www.djatoys.pl. Szczegółowe zasady działania punktów lojalnościowych określa odrębny regulamin „Program Lojalnościowy” dostępny na stronie www.djatoys.pl. Postanowienia regulaminu punktów lojalnościowych mają zastosowanie, o ile Regulamin niniejszy nie stanowi odmiennie. Laureat obowiązany jest zapoznać się z regulaminem „Program Lojalnościowy”, przed odebraniem nagrody.
 3. Punkty lojalnościowe ważne są bezterminowo.
 4. Posiedzenie Komisji Konkursowej odbędzie się w siedzibie Organizatora w ciągu 2 dni roboczych od zakończenia Konkursu.
 5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej w terminie do 7 dni roboczych od zakończenia Konkursu za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail podany podczas dokonania zakupu lub telefonicznie na nr telefonu podany podczas dokonania zakupu.
 6. W tym samym terminie, o którym mowa w ust. 5 wyniki zostaną opublikowane na stronie www.djatoys.pl z podaniem imienia zwycięzcy oraz nazwy miejscowości, w której zamieszkuje.
 7. Nagrodę może zrealizować wyłącznie nagrodzony Uczestnik Konkursu.
 8. Nagroda w Konkursie jest wydawana elektronicznie (jest przypisana do konta zwycięzcy) w sklepie www.djatoys.pl w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o wygranej, o którym mowa w ust. 5.
 9. Nieodebrana nagroda pozostaje własnością Organizatora.
 10. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 11. W razie odstąpienia od umowy zakupu, na podstawie którego Uczestnik brał udział w Konkursie, uczestnikowi nie przysługuje wydanie nagrody w Konkursie oraz żadne roszczenie wobec Organizatora.
 12. Uczestnik zobowiązany jest podać dane zgodne ze stanem faktycznym. W przypadku zmiany danych Uczestnik obowiązany jest poinformować o tym Organizatora. Niedopełnienie tego obowiązku może spowodować po stronie Organizatora brak możliwości wydania nagrody.
 13. Organizator ma prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń na piśmie lub podania określonych danych. Niespełnienie warunków wynikających z Regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań może spowodować, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagród.
§ 5 Prawa autorskie
 1. Uczestnik udziela Organizatorowi nieograniczonej w czasie licencji na nieodpłatne korzystanie oraz rozpowszechnianie i publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie oraz dystrybucję przez Organizatora wszelkich zamieszczonych przez niego opinii.
 2. W ramach udzielonej licencji Organizator otrzymuje prawo do:
  1. rozpowszechniania opinii przez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet), publiczne wyświetlenie i republikację,
  2. utrwalanie i zwielokrotnianie opinii - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy opinii, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. W ramach udzielonej licencji autor wyraża zgodę na wykorzystywanie opinii w dowolnych częściach, udzielanie sublicencji osobom trzecim na wykorzystywanie utworu lub jego części, wykorzystywanie utworu lub dowolnej jego części w celu promocji i reklamy Organizatora. Jednocześnie autor udzielając licencji, zapewnia Organizatora, że opinia jest autorska oraz jest wynikiem własnej intelektualnej pracy Uczestnika, nie narusza praw autorskich osób trzecich. W przypadku nieprawdziwości powyższych oświadczeń Uczestnik ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za naruszenie ich praw.
§ 6 Reklamacje
 1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane mailowo na adres sklep@djatoys.pl lub pisemnie na adres: DJAtoys, Piotrowice-Osiedle 16, 59-424 Męcinka, z dopiskiem „Do wygrania 1000 zł na zakupy w DJAtoys.pl” w nieprzekraczalnym terminie do 30.09.2021 r. (decyduje data wpływu do Organizatora).
 2. Prawo złożenia reklamacji w Konkursie przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
 3. Reklamacje rozpatrywać będzie Komisja w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania.
 4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony informacją e-mail przesłaną na adres e-mail, z którego została zgłoszona reklamacja lub na adres korespondencyjny, z którego reklamacja została zgłoszona.

Z kodem JAWOR wszystkie produkty o 10% taniej!

Jak zastosować kod promocji?

 1. Wybierz produkty w sklepie DJAtoys.pl i dodaj je do koszyka. Promocja obowiązuje przy zakupie za minimum 50,00 zł (nie licząc ceny dostawy).
 2. Przejdź do koszyka https://djatoys.pl/cart/ i w okienku "Mam kupon rabatowy" wpisz kod: JAWOR
 3. Kliknij przycisk obok „Dodaj”. Wartość do zapłaty zostanie pomniejszona o 10%.
 4. Przejdź dalej i sfinalizuj zamówienie.
 5. Nie zapomnij poinformować innych o promocji w sklepie DJAtoys.pl.
 6. UWAGA! Promocja limitowana. Kod ważny jest dla pierwszych 100 zamówień!

Regulamin promocji „#wspieramjaworskie”

 1. Promocja trwa od 01.06.2021 r. do 23:59 15.06.2021 r.
 2. Promocja limitowana. Kod ważny jest dla pierwszych 100 zamówień!
 3. Promocja obowiązuje w Sklepie internetowym DJAtoys.pl.
 4. Promocją objęte są wszystkie produkty dostępne w Sklepie, z wykluczeniem produktów, które są już przecenione promocją okresową lub grupą rabatową.
 5. Promocja obowiązuje przy zakupie za minimum 50,00 zł (nie licząc ceny dostawy).

Z okazji otwarcia sklepu DJAtoys.pl z kodem DJA wszystkie produkty o 10% taniej!

Jak zastosować kod promocji?

 1. Wybierz produkty w sklepie DJAtoys.pl i dodaj je do koszyka. Promocja obowiązuje przy zakupie za minimum 50,00 zł (nie licząc ceny dostawy).
 2. Przejdź do koszyka https://djatoys.pl/cart/ i w okienku "Mam kupon rabatowy" wpisz kod: DJA
  UWAGA! Wielkość liter ma znaczenie.
 3. Kliknij przycisk obok „Dodaj”. Wartość do zapłaty zostanie pomniejszona o 10%.
 4. Przejdź dalej i sfinalizuj zamówienie.
 5. Nie zapomnij poinformować innych o promocji w sklepie DJAtoys.pl.

Regulamin promocji „Otwarcie sklepu DJAtoys.pl

 1. Promocja trwa od 19.05.2021 r. do 23:59 31.05.2021 r.
 2. Promocja obowiązuje w Sklepie internetowym DJAtoys.pl.
 3. Promocją objęte są wszystkie produkty dostępne w Sklepie, z wykluczeniem produktów, które są już przecenione promocją okresową lub grupą rabatową.
 4. Promocja obowiązuje przy zakupie za minimum 50,00 zł (nie licząc ceny dostawy).